Programmet är öppet för ansökningar till och med den 25 april 2022, och omfattar maximalt sex månaders forskningsvistelse under 2022/2023 vid något av universiteten som ingår i Matariki-nätverket. 

I nätverket ingår, förutom Uppsala universitet, Dartmouth College (USA), Durham University (England), Queen´s University (Kanada), University of Otago (Nya Zeeland), Eberhard Karls Universität Tübingen (Tyskland) och University of Western Australia (Australien).

Behöriga att söka är forskare, lärare och doktorander anställda vid Uppsala universitet.

Läs mer om utlysningen och hur du ansöker.