För att uppmuntra och stimulera till ett verksamhetsnära arbete med jämställdhetsintegrering anslås 300 000 kr som riktar sig till fakulteter, institutioner, avdelningar eller motsvarande som vill genomföra särskilda satsningar.
Enskild ansökan kan uppgå till maximalt 200 000 kr.

Sista dag för ansökan är den 23 april 2019.
Anvisningar och ansökningsblankett

Kontakt:  Ann-Sofie Wigg Bodin