Syftet med programmet är att bidra till forskning inom de områden Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) finansierar: naturvetenskap, teknik och medicin. Forskningen ska främja korsbefruktning mellan akademi och industri och bidra till utbildningen av doktorander inom för Sverige strategiskt relevanta och konkurrenskraftiga områden.

SSF räknar med att bevilja 12 projekt. Satsningen gäller personer som ännu inte är antagna till forskarutbildning. Doktoranden ska under bidragsperioden bedriva forskning och vara till minst 80 procent anställd vid ett företag, samt ha två handledare, en vid lärosätet och en vid företaget.

Sista ansökningsdag är den 23 maj 2023.