Syftet med programmet är att bidra till behovsdriven forskning på högsta nivå inom de områden SSF finansierar: naturvetenskap, teknik och medicin. Forskningen ska också främja korsbefruktning mellan akademi och industri och bidra till utbildningen av doktorander inom för Sverige strategiskt relevanta och konkurrenskraftiga områden.

SSF räknar med att bevilja 12 projekt, med upp till 2,5 miljoner kronor vardera. Satsningen gäller personer som ännu inte är antagna till forskarutbildning. Doktoranden ska under bidragsperioden bedriva forskning och vara till minst 80 procent anställd vid ett företag, samt ha två handledare, en vid lärosätet och en vid företaget. Pengarna ska täcka medel för forskning och forskarutbildning.

Sista ansökningsdag är 19 maj.

Sök till SSF Industridoktorand 2022 (extern länk)