Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har i oktober 2023 beslutat om fördelning av forskningsmedel inom stödformerna:

  • projekt
  • sabbatical
  • program
  • flexit.

RJ stödjer totalt 76 projekt med medel inom de fyra olika stödformerna, 14 av projekten har Uppsala universitet som medelförvaltare. Räknat i kronor har de 14 projekten tillsammans beviljats cirka 75 miljoner kronor. Det motsvarar cirka en fjärdedel av de medel (drygt 300 miljoner kronor) som RJ fördelade den här gången.

De största medelstilldelningarna sker inom stödformen program som finansierar större forskningsgrupper i sex till åtta år. Uppsala universitet har tilldelats ett programstöd på knappt 36 miljoner kronor. Det är Mikael Carlsson på nationalekonomiska institutionen med programmet "Makroekonomi och högdimensionell heterogenitet på mikronivån".