Utbildningen ges i två steg. Steg 1 består av tre delar: 1) Teori, 2) Ansvar och uppdrag samt 3) Förbyggande arbete. Steg 2 är fokuserat på det förebyggande arbetet med aktiva åtgärder som ska motverka diskriminering och främja lika villkor för anställda och studenter.

Datum: 4 november kl. 13:00-16:00

Läs mer om utbildningen och anmälan på Medarbetarportalen


Vid frågor kontakta: Ann-Sofie Wigg Bodin