Ett projektdirektiv är under utarbetande i IT-styrgruppen. IT styrgruppen består av de tre vicerektorerna, överbibliotekarien och universitetsdirektören som också leder arbetet. Direktivet kommer att finnas färdigt i augusti så projektet kan starta efter semestrarna. Centrala uppgifter för projektet är att ta fram förslag på:

  • vilken IT som ska ingå i den universitetsgemensamma IT-verksamheten?
  • vilka av universitetets IT-verksamheter och medarbetare som ska ingå i den universitetsgemensamma IT-verksamheten?

IT-styrgruppen kommer utgöra projektets styrgrupp och den beredande samverkansgruppen för universitetsgemensam IT kommer att fungera som en referensgrupp. Beslut om en universitetsgemensam IT-verksamhet kommer att fattas av rektor efter förslag från IT-strygruppen.

Direktivet och mer information om projektet kommer att publiceras på medarbetarportalen.

Pernilla Björk