På begäran och med anledning av en på flera håll pressad arbetssituation i dessa Corona-tider har ansökningsperioden nu förlängts med tolv dagar.

Nytt sista-datum för ansökan är tisdag 7 april. Därefter stängs ansökningsformulären i KURT.

För prefekts godkännande underskrift (kan insändes separat) gäller sista-datum onsdag 8 april

Jöran Rehn
Pedagogisk utvecklare
Enheten för universitetspedagogik