Lasker Essay Contest bjuder in forskare och kliniker i början av sina karriärer från hela världen till att diskutera stora frågor inom biologi och medicin och den biomedicinska forskningens roll i dagens samhälle. Tävlingen syftar till att bygga upp färdigheter i att kommunicera viktiga medicinska och vetenskapliga frågor till en bred publik. Den startar med att ämnet avslöjas den 8 februari och vinnarna tillkännages i början av juli.

Vem får delta?

Tävlingen är öppen för:

  • läkarstudenter, AT-läkare, och ST-läkare
  • doktorander och postdoktorer inom biomedicinsk vetenskap
  • doktorander som utbildar sig inom hälsovårdsprogram, t.ex. folkhälsovetenskap, tandvård, farmaci osv.

De sökande måste vara inskrivna på ett utbildningsprogram. Programmet kan vara beläget i vilket land som helst.

Pris

Vinnarna får upp till 5 000 dollar. Pengarna går till vinnarnas universitet för att användas till deras utbildningskostnader.

Riktlinjer

Uppsatserna ska vara på högst 800 ord och skrivas på engelska. De ska vara original. Innehåll som publicerats tidigare kommer att diskvalificeras.

Filen som innehåller uppsatsen ska inkludera uppsatsens titel samt den sökandes namn, e-postadress och lärosäte. Referenser räknas inte in i gränsen på 800 ord. Fältspecifik vetenskaplig jargong bör undvikas eller förklaras.

Utvärderingskriterier

Uppsatserna kommer att bedömas utifrån originalitet, kvalitet, stil och tydlighet. Uppsatser som inte är skrivna på engelska eller som är längre än 800 ord kommer inte att beaktas.