Europeiska kommissionären för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdom Mariya Gabriel har bjudit in sex forskare på hög nivå som ska utse ledamöter i ERCs forskningsråd. Kommittén består av sex högt respekterade personligheter inom europeisk forskning, varav en är Carl-Henrik Heldin seniorprofessor vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet samt styrelseordförande för Nobelstiftelsen.

Mer information på ERC's webbsida: Top scientists to identify future members of European Research Council’s Scientific Council