Neil Price forskar om mellersta och yngre järnåldern i Norden, särskilt vikingatiden i ett brett internationellt perspektiv och med särskilt fokus på nordisk och germansk förkristen religion, ritual, magi, mentalitet, livsåskådning och sexualitet.

– Jag ser fram emot att representera arkeologiämnet på olika sätt inom akademien, och lyfta tillhörande frågor. Just nu vet jag inte exakt vad jag kommer arbeta med i detalj, då jag ännu inte formellt har inträtt på grund av pandemisituationen, men jag ser fram emot att lära mig mer om akademiens arbete inifrån.

Frågor om ursprungsfolk, särskilt rörande samiska grupper i norra Norge, Sverige, Finland och Ryssland, historisk-arkeologiska perspektiv på Förintelsen, kolonialtidenseuropeiska opiumhandel i Ostasien, Andra världskrigets slagfält i Stilla havsområdet samt arkeologisk forskningsetik är andra forskningsfält som Neil Price är inblandad i.

Han har sedan 2016 en 10-årig rådsprofessur finansierad av Vetenskapsrådet och leder forskningsprojektet The Viking Phenomenon inriktat mot den tidiga vikingatiden och förutsättningarna för vikingatågen. Dessutom ansvarar han för bearbetning och slutpublicering av det internationellt betydelsefulla arkeologiska källmaterialet från båtgravfältet vid Valsgärde norr om Gamla Uppsala.

– Det ska bli spännande att se på vilka sätt jag bäst kan bidra till akademiens arbete, säger Neil Price.