Tillsammans med övriga två nyinvalda medlemmar från samma institution, professor Isto Huvila och universitetslektor Anna Foka, ska Lisa Börjesson arbeta för att främja FAIR (findable, accessible, interoperable and reusable) forskningsdata.

Vad betyder detta? Vad gör EOSC?

– Idén är att utveckla och samordna existerande datainfrastrukturer och forskningsdatastöd för att data ska bli lättare att dela, söka och använda. Europeiska rådet har utsett EOSC till pilotprojekt för att utveckla "The new European research area" (ERA).

Vad är det som har gjort att du engagerar dig i Open Science?

– Öppen vetenskap är avgörande för att forskningsmedel ska kunna fördelas till den forskning som på bästa sätt främjar människors hälsa och samhällets utveckling. Vetenskaplig öppenhet är också ett förhållningssätt som stärker forskningens synlighet och legitimitet i samhället.

Vad handlar din egen forskning om?

– Jag forskar på hur forskningsdata kan göras mer återanvändbar och en nyckelfaktor för återanvändbarhet är tillräckliga beskrivningar av hur data skapats och hanterats. Utmaningen är att definiera format och vokabulär för databeskrivningar som fungerar i olika sammanhang och som kan läsas både av maskiner och människor.

Vad ska du och den arbetsgrupp du ingår i vid EOSC göra rent konkret?

– I arbetsgruppen Semantic Interoperability ska vi kartlägga befintliga metadatastandarder och utveckla nya verktyg för att samordna metadatastandarder. I arbetet ingår också att anordna utbildningstillfällen och formulera rekommendationer för nästa steg i EOSC:s arbete.