Prissumman är på 25 000 kronor och motiveringen lyder "för hennes bidrag till upptäckten av Higgspartikeln och precisionsstudier av dess egenskaper".

– Jag är jätteglad och tacksam, säger Rebeca Gonzalez Suarez, det viktigaste för mig är att någon tänkte på mig och vad jag uppnått med min forskning, och nominerade mig. 

Rebeca Gonzalez Suarez flyttade till Sverige så sent som sommaren 2018 och har också bytt från att arbeta med CMS till ATLAS (två olika experimentformer som t ex användes vid CERN för att 2012 bekräfta upptäckten av Higgspartikeln, reds. anm.).

– Priset motiverar mig givetvis mycket! Det var utmanande med flytt till ett nytt land, många ändringar och anpassningar. Det här erkännandet visar att jag uppmärksammas av mina svenska forskarkollegor och gör att jag ser optimistiskt på min framtid här i Sverige.

– Men det är lite tråkigt att det pågår en pandemi så att det inte kunde bli en ceremoni. Det hade varit roligt att träffa och lära känna Kungl. Vetenskaps-Societeten och de andra pristagarna, men det kommer säkert bättre tider.

Rebeca Gonzalez Suarez profil i medarbetarportalen.