Pernilla Åsenlöf, prodekan för medicinska fakulteten, har tillsammans med föreståndarna planerat besöken. Caroline Björck är föreståndare vid Centrum för klinisk forskning i Gävleborg, Jan Norberg är föreståndare vid Centrum för klinisk forskning Dalarna, Petri Olivius är föreståndare vid Centrum för klinisk forskning i Sörmland och Kent Nilsson är föreståndare vid Centrum för klinisk forskning i Västmanland.

Abbas Chabok.
Abbas Chabok berättar om titthålskirurgi
vid Västmanlands sjukhus Västerås.
Foto: Mikael Wallerstedt.

– CKF-besöken är värdefulla för vår gemensamma förståelse. Alla CKF:er har olika förutsättningar. Det är viktigt att få mötas och ha en dialog på plats. Samverkan blir mer konkret och vi får chans att fånga upp funderingar och tankar om utveckling framåt, säger Pernilla Åsenlöf.

Varje centrum för klinisk forskning bygger på ett avtal mellan berörd region och Uppsala universitet. Tanken är att de ska utgöra en positiv och kreativ forskningsmiljö som ger personer anställda i de fyra regionerna möjlighet att genomgå forskarutbildning och kunna fortsätta med forskning efter doktorsexamen. Verksamheterna riktar sig till all personal engagerade i klinisk forskning och utbildning inom hälso- och sjukvården.

Ett centrum för klinisk forskning kan vara en fysisk arbetsplats för doktorander och forskare, och som sådan fungera som samlingsplats för utbildning, möten, handledning, seminarier och administration. Genom CKF:erna kan forskningsprojekt få stöd och tillgång till Uppsala universitets infrastruktur för forskning.

Sammansättningen på besöksdelegationerna från Uppsala universitet har varierat. Utöver Mats Larhed, vicerektor för vetenskapsområdet för medicin och farmaci, och Pernilla Åsenlöf, prodekan för medicinska fakulteten, har följande delegater varit med vid olika besök: Karin Forsberg Nilsson, dekan för medicinska fakulteten, Anders Backlund, prodekan för utbildning på forskarnivå, Jan Eriksson, ledamot i kommittén för utbildning på forskarnivå, Fotis Papadopoulos, biträdande föreståndare vid Centrum för klinisk forskning i Sörmland samt Lisa Ekselius, ordförande för centrumrådet vid Centrum för klinisk forskning i Västmanland.

Mats Larhed.
Mats Larhed och Jan Eriksson i dialog med medarbetare vid CKF Gävleborg.
Foto: Mikael Wallerstedt.