Universitet vill med sin medverkan i Almedalsveckan bidra med vetenskapligt baserad kunskap till samhällsdebatten, lyfta frågor kring forskningens och den högre utbildningens villkor, samt identifiera möjliga samverkanspartners.

Almedalsveckan är ett bra tillfälle för universitetets forskare och ledning att lyfta upp frågor relaterade till vetenskap och utbildning i samhällsdebatten och föra en dialog med såväl politiker som intresseorganisationer och andra aktörer utanför akademin. Genom Campus Gotlands geografiska placering finns universitetet bokstavligen mitt i Almedalen.

Universitetet deltar genom att arrangera ett antal seminarier med utgångspunkt i olika samhällsfrågor där akademins perspektiv får möta andra aktörers frågeställningar och utmaningar. Universitetets representanter medverkar också i seminarier och debatter arrangerade av andra aktörer samt deltar i olika former av nätverkande på arenor som uppstår under Almedalsveckan.

Almedalsveckans officiella program

Ansökan till Almedalsveckans officiella program öppnade upp 1 februari 2023 och börjar nu fyllas på. Varje vetenskapsområde samordnar sina programpunkter och har uppmuntrat prefekter, centrumledare, forskare och partners att skicka en intresseanmälan inför den centrala samordningen. Alla som arrangerar en programpunkt uppmuntras att tydliggöra syftet och samhällsfrågan i beskrivningen.

– Vid respektive vetenskapsområde enas man om upplägg för sin medverkan i Almedalen. Det kan innebära att man behöver planera för kostnader. Därför är det bra att bjuda in experter, politiker, opinionsbildare som redan finns på plats. Bland annat kan programpunkter inlagda i Almedalen ge indikationer om vilka som är där, säger Petra Lindberg som är projektledare för Uppsala universitets deltagande.

Planering av arrangemang

Formatet på universitetets arrangemang är 45-60 minuters seminarium. Två lokaler på Campus Gotland reserveras tisdag till lördag för universitetets egna programpunkter under Almedalsveckan. De politiska partierna delar onsdag till och med lördag, medan tisdagen blir en inledningsdag utan politiska tal.

Lokalfördelningen görs gemensamt för samtliga Uppsala universitets aktiviteter och prioriteras efter vetenskapsområdenas önskemål. Ett antal pass är reserverade för universitetsledningens seminarier, övriga fördelas mellan vetenskapsområdena efter beslut av universitetsledningen. Totalt förfogar universitetet över 60 möjliga pass.