Personen har blivit smittad av coronavirus efter en skidresa till norra Italien. Hen mår under omständigheterna väl och vårdas i hemmet. Personen har inte varit på arbetet sedan hen blev sjuk. Smittskyddet vid Region Uppsala har därför beslutat att smittspårning inte är nödvändigt. Smittskyddspersonal tar direktkontakt med de individer som man vet att personen har haft kontakt med. Smittskyddet i Region Uppsala kontaktar Uppsala universitet om de anser att vi måste agera för att begränsa smittspridningen. I dagsläget finns inget sådant uppdrag.

Så här hanterar Uppsala universitet coronaviruset

Verksamheten pågår som vanligt, samtidigt som universitetet höjer beredskapen och noggrant följer den fortsatta utvecklingen och spridningen av coronaviruset. Universitetet samverkar med smittskyddsmyndigheterna både i Region Uppsala och med Region Gotland.

Medarbetare och studenter som varit i de områden som UD avråder ifrån samt de områden som Folkhälsomyndigheten klassificerar som riskområden ska arbeta eller studera hemifrån i två veckor efter hemkomst.

Uppsala universitet avråder alla studenter och medarbetare att resa till de länder och områden som Folkhälsomyndigheten bedömer som riskområden. Universitetet manar också till försiktighet vad gäller utlandsresor generellt. Detta gäller även utbytesprogram. Alla planerade besök från samarbetsparter och gäster från dessa länder skjuts upp och avbokas tillsvidare. Vi har löpande kontakt med de universitet i riskområden som vi har utbytesavtal med.

Vi uppdaterar löpande information på universitetets medarbetarportal och studentportal.