Uppsala universitet är Sveriges mest aktiva universitet inom Erasmus+ och utnämndes 2019 till årets Erasmus+ aktör för arbetet med att systematiskt och framgångsrikt främja studentmobilitet genom Erasmus+. Detta främjande har resulterat i att det inte finns något annat lärosäte i Sverige där studenter, lärare och administrativ personal har så goda möjligheter till ett stipendiefinansierat utbyte eller praktik som vid Uppsala universitet.

För att Uppsala universitet ska kunna fortsätta bedriva utbildning och forskning i världsklass är det helt avgörande med ett globalt klassrum där studenter och lärare med olika bakgrund kan bidra med olika perspektiv i undervisningen. Det är därför mycket glädjande att Uppsala universitets framgångsrika arbete inom Erasmus+ även innebär att universitet varje år kan erbjuda ett stort antal stipendier till studenter utanför Europa som annars inte skulle ha råd att studera vid Uppsala universitet.

Uppsala universitet deltar vidare i ett stort antal samarbets- och kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom Erasmus+. Dessa projekt drivs i samarbete med institutioner och enheter vid universitetet. Ett exempel är Skillmill, där lärare från institutionen för speldesign samarbetar med studievägledare för att utveckla en app som ska hjälpa studenter att identifiera så kallade soft skills som de har utvecklat under sina utbytesstudier. Ett ytterligare exempel är Eastem där lärare från institutionen för informationsteknologi bidrar med expertis för att utveckla koncept kring studentcentrerat lärande inom STEM på lärosäten i Sydostasien. Ännu ett i raden av exempel är LISTO som fokuserar på innovation och entreprenörskap där en handbok hur ett internationellt virtuellt klassrum och utbyte kan utvecklas.

Uppsala universitet är glada att fira årets #ErasmusDays! Dela gärna dina erfarenheter från deltagande i de olika möjligheterna inom Erasmus+ i sociala medier genom att använda hashtaggen #ErasmusDays.