Dagens Nyheter publicerade på onsdagen en artikel om ett misstänkt dataintrång i ett lönesystem för Statens Service Center (SSC) där EVRY är en underleverantör. Inga andra kunder har dock påverkats, vilket Uppsala universitet fick bekräftat under dagen.

Misstanken uppstod i samband med upptäckten av ett säkerhetshål i mars och korrigerades omedelbart uppger företaget