Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till dina grupper, nyheter och annat personanpassat material. Logga in Externa användare
Feedback

News Category Navigation Portlet

Arkiv

Senaste (10)

Innehållspresentatör Innehållspresentatör

2017-10-24

Universitetet avstyrker regeringens förslag på ändring i högskolelagen

Uppsala universitet avstyrker regeringens förslag på ändring i högskolelagen gällande remissen "Brett deltagande i högskoleutbildning", som man anser vara ogenomtänkt och otillräckligt utrett.

Uppsala universitet anser att det bland annat saknas svar på frågorna om vad som ska göras, hur och varför. Förslaget tar heller inte, i tillräcklig utsträckning, hänsyn till eventuell negativ inverkan på utbildningens kvalitet, särskilt som några nya resurser inte tillförs.

Den föreslagna lagändringen riskerar dessutom att inverka negativt på lärsosätenas autonomi, anser Uppsala universitet i sitt remissvar och avstyrker därmed förslaget.

Läs hela remissen "Brett deltagande i högskoleutbildning" och Uppsala universitets remissvar.

 

Gunilla Sthyr

News Category Portlet News Category Portlet

  • Universitetsnyheter