Konferensen var den första av den här storleken som UAC har varit värd för. Uppsala antibiotikadagar samlade forskare, kliniker, studenter och andra aktuella aktörer inom området. Konferensen, uppdelad i sju temasessioner, utforskade antimikrobiell resistens (AMR) från ett brett spektrum av discipliner: naturvetenskap, teknik, politik, ekonomi och humaniora. Under konferensen skapades utrymme för deltagarna att dela sina personliga och professionella erfarenheter kring AMR. Det skapade goda förutsättningar och möjligheter för nätverkande och vetenskapliga framsteg.

Antibiotikaresistens (AMR) – en angelägen fråga globalt

Rektor Anders Hagfeldt inledde konferensen och lyfte i sitt tal fram hur angeläget AMR är, men också de många likheter som området delar med den pågående klimatkrisen. Därefter fick deltagarna lyssna till hur arbetet med AMR bedrivs av flera lokala och nationella intressenter och olika svenska myndigheter, institut och föreningar.

Vid de vetenskapliga sessionerna delade en rad internationella och lokala huvudtalare med sig av sin yrkeserfarenhet, och gav en individuell bild av de problem och lösningar som de har stött på under sin karriär. Varje session innehöll också en serie korta föredrag av studenter och forskare från Uppsala och andra länder, som värdar.

Uppsala värd för framtida Antibiotikadagar  

Sverige fick upprepade gånger beröm för att konsekvent upprätthålla en ansvarfull politik för förvaltande och generösa statliga investeringar i AMR. Flera experter tillhandahöll data som avslöjade effektiviteten av svenska ansträngningar för att begränsa spridningen av resistenta infektioner, vilket positionerar Sverige som ledande bland sina kollegor på den globala scenen.

Viktigast av allt var att konferensen togs emot väl av deltagare som uppskattade evenemangets mångfald samt gav utrymme för nätverkande och öppen diskussion.

Efter att ha fått så mycket positiv feedback siktar arrangörerna på att vara värd för fler Uppsala Antibiotikadagar i framtiden, och bjuda in fler att delta i dialogen om AMR.