Ett tilldelningsbeslut fattades av universitetsdirektören den 3 mars. När kontraktet med leverantören är tecknat kan resultatet av upphandlingen offentliggöras.

Direktiv och finansieringsbeslut för implementeringsfasen förväntas beslutas på universitetsdirektörens beslutsmöte den 6 april.