I juni 2020 fattade universitetsdirektören beslut baserat på styrgruppens rekommendation om att projektet, med anledning av att studentportalen avvecklas fr.o.m hösten 2021, även ska omfatta tekniska lösningar för kommunikation med studenter.

Upphandlingen påbörjades i september 2020. Under oktober månad lämnade leverantörer in ansökningar om att få delta i upphandlingen. Efter kvalificering av inkomna ansökningar samt referenskontroller skickades anbudsinbjudan till kvalificerade anbudssökande i början av november 2020.

Tidplanen framåt

18 december 2020 - Sista dag för anbudsinlämning
januari-februari 2021 - Utvärdering av anbud och plattformar samt förhandlingar (enligt upphandlingsmodell förhandlat förfarande)
mars 2021 Upphandlingen avslutas

HT 2020 - Projektorganisation och tidplan för implementeringsfasen justeras/definieras.
VT 2021 - Rekrytering för bemanning av projektet.