Varför görs omorganisationen? Det var ju inte så länge sedan ni gick från avdelning till enhet och nu blir ni avdelning igen.
– Det finns några sammanfallande skäl till det. Tidigare avdelningen för externa relationer hade två enheter: internationell samverkan respektive uppdragsutbildning. Internationella projekt och ärenden har under 2019 förts över till den nyinrättade avdelningen för internationalisering. Kvar blev då uppdragsutbildning som enda enhet inom avdelningen externa relationer och det blev mest rationellt att göra om enheten för uppdragsutbildning till avdelning.

Innebär omorganisationen någon förändring i ert uppdrag eller verksamhet?
– Nej, uppdraget förändras inte med omorganisationen. Uppdraget är att stödja universitetets arbete med att erbjuda vidareutbildning på akademisk nivå för organisationer och företag. Kärnan i vår verksamhet är fortfarande att vara privata och offentliga kunders förstahandsval för utbildning av yrkesverksamma på akademisk nivå. Vi ska genom uppdragsutbildning bidra till universitetets samverkan med det omgivande samhället.

– Internt är vi en stödfunktion till de institutioner och lärare som vi samarbetar nära med i affärsutveckling, kursupplägg, planering, genomförande och uppföljning av utbildning. Det ger institutionerna viktiga externa kontakter,  inspiration till att utveckla sin grundutbildning och möjlighet till tvärvetenskapliga samarbeten. Och det kan också ge ett ekonomiskt tillskott. Avdelningen för uppdragsutbildning har inget basanslag. Det innebär att all verksamhet, inklusive utveckling av nya utbildningar och projekt, finansieras genom intäkter från sålda utbildningar och uppdrag.

Har pandemin påverkat er verksamhet?
– Vi har påverkats mycket av pandemin. Nästan all vår produktion av utbildningar för yrkesverksamma har fått ställas om till distansundervisning och vissa kurser har fått ställas in helt.

Ni har precis flyttat från plan 0 till plan 3 i Segerstedthuset – hur känns det?
– Det är kul med lite fysisk förändring när det mesta händer digitalt idag. Genom flytten har vi kommit närmare kommunikationsavdelningen och Development Office och det är positivt för samarbetet.