Beslutet för Uppsala universitet gäller från 10 mars 2020 kl. 1800.

Konferenser och besök till Uppsala universitet 

Universitetets ledning rekommenderar ansvariga att ställa in internationella konferenser och besök fram till den 14 april 2020. 
Nationella konferenser med över 100 personer bör begränsas om möjligt. Närmaste chef/avdelningschef fattar beslut.
 
Håll er uppdaterade på medarbetarportalen.

Frågor och svar - information till prefekter och chefer med anledning av coronaviruset covid-19

Har du frågor om coronaviruset hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten.

Om du har frågor om hur vi på Uppsala universitet hanterar arbetsmiljö, studier eller verksamhet med anledning av coronaviruset kan du ställa dem till: corona@uu.se