"Riktlinjer för hantering och bevarande av mänskliga kvarlevor vid Uppsala universitets museer" finns för att säkerställa att materialet hanteras etiskt korrekt. Riktlinjerna infördes 2014 men det fanns skäl att uppdatera riktlinjerna efter att Riksantikvarieämbetet under 2020 på regeringens uppdrag tagit fram stöddokument för svenska museer rörande mänskliga kvarlevor i museisamlingar.

De här reviderade riktlinjerna berör förstås inte direkt alla vid universitetet men det kan vara bra att känna till att riktlinjerna finns.

Om du är intresserad av att läsa riktlinjerna finns de i universitetets mål och regelsamling.