– Det är bra att vi äntligen får tydliga riktlinjer så att vi får vägledning när det gäller uthyrning av våra lokaler, säger byggnadsdirektör Peter Elenfalk.

Enligt de nya riktlinjerna kan universitetet medge upplåtelse för politiska möten till de politiska partier som har mandat i Sveriges riksdag, Uppsala regionfullmäktige, Uppsala kommunfullmäktige eller Gotlands regionfullmäktige. Inför allmänna val får de politiska partierna, efter samråd med berörd intendentur, tillträde till universitetets allmänna utrymmen två veckor före valet.

För politiska organisationer som inte har plats i Sveriges riksdag, Uppsala regionfullmäktige, Uppsala kommunfullmäktige eller Gotlands regionfullmäktige ska prövning ske vid varje upplåtelse- och tillträdestillfälle. Det förtydligas också att organisationer med koppling till våldsbejakande extremism inte får tillträde till universitetets lokaler.

En annan nyhet är den process som ska föregå varje uthyrning som berörs av riktlinjerna. Där framgår det bland annat att prövning ska ske av berörd intendentur eller universitetets centrala lokalbokning. Om det är oklart om uthyrning bör ske ska ärendet skickas vidare till universitetsdirektören för bedömning.

När det gäller uthyrningar för kulturella ändamål och representation, kommersiell verksamhet samt studentkårer och andra studentföreningar är riktlinjerna oförändrade.

Josefin Svensson

Läs riktlinjerna i universitetets mål- och regelsamling.