Universitetsledningens plan inför hösten är att universitetet ska öppna upp och återgå till ett normalläge där fakulteter och institutioner ansvarar för beslut om hur undervisningen ska bedrivas – utan restriktioner från rektor.

– Det är glädjande att äntligen få välkomna våra studenter till campus i höst. Även om det fungerat bra med distansundervisning under pandemin så är det bäst för studenterna, lärarna och för utbildningskvaliteten att komma tillbaka säger rektor Anders Hagfeldt.

– Att ses på plats ger också stort mervärde för studenterna, utöver själva undervisningen. Vi har sett att distansstudierna har inneburit att många studenter har känt sig ensamma och isolerade. Att komma tillbaka till campus är bra för både välbefinnande och trivsel, fortsätter rektor. Att studera vid Uppsala universitet inkluderar att uppleva miljön, nations- och studentlivet och staden, oavsett om det är Uppsala eller Visby.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortfarande hemarbete för de som kan fram till den 30 september. Det betyder att de personer som inte behöver vara på campus för undervisning eller annan verksamhet kan fortsätta att arbeta hemifrån.

– Vi prioriterar studenterna, undervisningen och studentservicen till hösten, säger rektor. De som inte måste vara på plats, får vänta lite längre med att komma tillbaka.

Det är fakulteter och institutioner som ansvarar för hur utbildning och undervisning ska bedrivas. De flesta utbildningar kommer att återgå till campus fullt ut. Men det finns också kurser som har mer eller mindre digitala inslag i undervisningen.

– Vi har gjort flera lärdomar under pandemin och det är självklart något vi ska ta vara på men som alltid måste kvaliteten i undervisningen vara det som styr.

Lokaler ska i viss mån återställas
 

Under sommaren kommer intendenturerna vid de olika campusområdena att återställa lokalerna efter de anpassningar som gjorts under pandemin. Det kan innebära att ställa tillbaka stolar och bord. Vissa anpassningar kommer dock att finnas kvar, exempelvis kommer handsprit och plexiglas finnas kvar medan avståndsmarkeringar tas bort.

– Regeringen och ministern för högre utbildning har tydligt och klart aviserat att för studenternas och landets bästa ska vi återgå till campus och det gäller fullt ut, säger universitetets coronasamordnare Fredrik Blomqvist. Nu får vi anpassa oss efter det. En del av de åtgärder som vi gjort kommer vi att behålla även efter pandemin.

Folkhälsomyndigheten har uttryckt viss oro för en att smittspridningen ökar igen efter sommaren.

– Skulle det under terminsstarten visa sig att smittspridningen åter tar fart med nya restriktioner som följd, har vi god beredskap för att återgå till digital undervisning. Det har vi visat oss kapabla till tidigare. Vi kommer fortsättningsvis under hösten att upprätthålla god och nära samverkan med regionernas smittsskydds- och smittspårningsenheter på respektive ort, berättar Fredrik Blomqvist.

– Det är i denna samverkan vi tillsammans håller koll på lägesutvecklingen och det betyder att vi kan agera snabbt vid behov. Men nu måste vi planera för att förbereda oss på att erbjuda bästa möjliga undervisning för studenterna på plats vid Uppsala universitet, utan restriktioner. Blir det ett allvarligt läge så anpassar vi oss självklart och följer regeringen och folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 

Allt fler hinner bli vaccinerade
 

  • Alla studenter kommer inte att vara vaccinerade till terminsstart, kan vi då begära att de deltar i campusundervisning i stora grupper?

– Om Folkhälsomyndigheten bedömer att restriktionerna kan tas bort, så följer vi efter och litar på det. De allra flesta vuxna kommer enligt den nationella planen att vara vaccinerade vid terminsstart, vilket minskar risken för smittspridning. Vi har levt med Corona länge och vi behöver alla börja återgå till ett mer vanligt liv igen, med arbete och undervisning på plats, säger Anders Hagfeldt.

Universitetet har ett gott samarbete med Region Uppsala och de studenter som fått sin första dos vaccin på hemorten kan få sin andra dos i Uppsala. Just nu undersöker man en liknande lösning för Campus Gotland. Samma sak gäller internationella studenter, de kommer också att erbjudas vaccin och testning vid behov.

Lokala och praktiska beslut
 

  • Kommer det att finnas möjlighet att frångå det som står i kursplaner vad gäller campus eller digitalt? Vissa har redan fattat lokala beslut om digitalt, måste de riva upp sina beslut?

– Siktet ska vara inställt på att öppna för campusundervisning under hösten, men med korta planeringsförutsättningar har vi förståelse för att fakulteter och institutioner behöver ta lokala och praktiska beslut. Bäst kunskap om lokala förutsättningar finns ju ute i verksamheten. Däremot vet vi ännu inte hur myndigheterna ställer sig till eventuella avsteg från kursplaner i höst.
 

  • Det gjordes också lättnader i restriktionerna för allmänna sammankomster, att fler får samlas vid offentliga tillställningar, vad betyder det för Uppsala universitet?

– Det betyder att vi kan öppna fler verksamheter. I Botaniska trädgården arrangeras exempelvis Music in the Garden i sommar. – en konsertserie utomhus med anvisade platser. I höst kommer exempelvis disputationer att vara öppna för fler som vill närvara på plats.