Vad kommer ditt arbete mer konkret och specifikt att innebära?

– Som expert i gruppen kommer jag att särskilt bidra till att utifrån den senaste forskningen ta fram goda råd för hur undervisning kan hindra spridningen av desinformation. Gruppen kommer att ta fram underlag och rekommendationer som stöd för EU:s länder när det gäller att till exempel göra elever bättre på att identifiera vilseledande information och stöd för hur man kan tänka och använda digitala verktyg för att bedöma trovärdighet i sociala medier. Som forskare med expertis kring effektstudier kopplat till digital källkritik har jag en särskilt viktig roll när det gäller att sortera ut vad det finns vetenskapligt stöd i kampen emot desinformation.

Vad ser du mest fram emot att jobba med?

– Det handlar mycket om att identifiera de bästa verktygen, materialen och praktikerna och att sprida goda exempel. Det jag ser särskilt fram emot är att kunna sprida viktig forskning till olika delar av Europa och bidra till att bygga upp ungas förmåga att förhålla sig kritiskt och konstruktivt till digital information. I detta projekt har vi många kunniga personer med mycket olika kunskaper och erfarenheter och det är alltid kul att jobba med människor med olika bakgrund mot ett gemensamt mål.

Vad hoppas du att ni kommer att åstadkomma?

– Jag hoppas framförallt att resultatet av gruppens arbete blir vetenskapligt baserade råd och riktlinjer till nytta för samhället.

Gruppens arbete kommer att pågå under ett år, för att sedan leverera rapport och förslag på nya riktlinjer till EU-kommissionen.