Ett tidigare regeringsbeslut om hemarbete för personal i statlig verksamhet gäller fram till och med den 14 februari och sedan bör det ske en successiv återgång till arbetsplatsen. Universitetsledningen rekommenderar att takten på återgången beslutas av respektive prefekt eller avdelningschef med målet att alla ska vara tillbaka på arbetsplatsen den 1 april.

Regeringen rekommenderar lärosätena att göra en successiv återgång till normal undervisning från den 9 februari. Universitetsledningen rekommenderar att takten på återgången anpassas av respektive fakultet och institution i förhållande till gällande kursplaner.