Universitetshuset kommer fortsatt vara hyresfritt för institutioner som använder det till undervisning och examination (med kurskod) inklusive disputationer fram till sista december 2022.

Beslutet är taget för att underlätta utglesning bland studenterna när återgång sker efter pandemin.