Projektets två sista rapporter, delrapport 2 om vilka medarbetare som ska ingå i den nya avdelningen för universitetsgemensam IT, (UUIT) och delrapport 3 om krav på organisationen är beslutade av styrgruppen och finns nu att läsa och ladda ned på projektets sida på MP

186 medarbetare överförs till den nya avdelningen för universitetsgemensam IT under hösten. Det är medarbetare som idag arbetar på  bland annat institutioner, campusområdet, IT-avdelningen, universitetsbiblioteket som kommer att arbeta på den nya avdelningen under ledning av IT-direktör Lisbet Holmberg Stark. Ytterligare medarbetare tillkommer via nyrekryteringar och fortsatta dialoger med verksamheten. 

I delapport 3, Krav på organisation, finns förslag till IT-nämndens uppgifter och ansvar och förslag till finansieringsmodell för den universitetsgemensamma IT-verksamheten. Vidare lista behov och krav från verksamheten inför IT-direktörens fortsatta arbete med organisation och förvaltningsmodell. Ett starkt och verksamhetsnära IT-stöd med hög representation från verksamheten är två av de viktigaste kraven som framkommit.