Kontaktinformation för IT-användare inom universitetet finns på Medarbetarportalen under IT och telefoni. Under Din lokala IT-support finns kontaktuppgifter till allt verksamhetnära stöd på olika campus. För dig som har IT Servicedesk som din första väg in till IT finns kontaktinformationen under IT-support som tidigare. 

Nära 200 medarbetare som tidigare arbetat i inom 18 olika organisationer inom universitet är nu samlade i den nya avdelningen universitetsgemensam IT (UIT). Den nya finansieringsmodellen för IT-verksamheten träder i kraft 2020 - fram till dess existerar gammal och ny organisationsstruktur parallellt administrativt och ekonomiskt. 

Förändringen har genomförts för att ännu bättre kunna möta dagens och framtidens krav på kvalitet, service, säkerhet och effektivisering inom IT-området. Uppsala universitet ska vara ett lärosäte för världsledande forskning och förstklassig utbildning med stöd av verksamhetsdrivna, kvalitativa, säkra och effektiva gemensamma IT-lösningar. Hög IT-kvalitet med framsynta IT-lösningar ska bidra till universitetets utveckling och konkurrenskraft.

Organisation och uppdrag för avdelning och enheter

Avdelningen för universitetsgemensam IT i katalogen