Det behöver vara lätt och enkelt att nå den information man behöver i sitt arbete oavsett om man arbetar med forskning, utbildning eller stöd. Det har varit vårt fokus när vi har utvecklat nya medarbetaringången.

Riktat innehåll för olika målgrupper

För att göra det enkelt att hitta information för dig som verkar inom ett specifikt arbetsområde har vi skapat ett antal riktade ingångar där allt innehåll för målgruppen är samlat på ett och samma ställe:

  • chef- och ledarskap
  • forskning
  • forskarutbildning
  • undervisning
  • studieadministration
  • HR
  • ekonomiadministration
  • IT
  • webbpublicering.

Samtidigt blir allt innehåll under huvudmenyn mindre i omfattning och mer lättnavigerat.

Lokala sidor i nya medarbetaringången

En viktig del i den förbättrade strukturen är att varje institution, fakultet, vetenskapsområde, campus och avdelning på förvaltningen har egna sidor i medarbetaringången, som hänger ihop med övrigt innehåll på ett smart sätt.

Institutionernas och avdelningarnas sidor är endast åtkomliga för de egna medarbetarna i syfte att kunna vara ett så bra stöd som möjligt för den interna kommunikationen. ­

Medarbetaringången anpassas efter vem du är

Medarbetaringången bygger på att du följer olika sidor utifrån vad du arbetar med, var i organisationen du är anställd och din fysiska placering. Vissa av dessa väljs åt dig automatiskt medan andra är upp till dig att välja själv. De sidor du följer påverkar vilka genvägar, vilka nyheter och kalendariehändelser som visas på din startsida och i din personliga meny, samtidigt som det är lätt att nå den information som rör alla medarbetare.

Grupper, lokal information och personalkatalogen ligger kvar i medarbetarportalen

Medarbetarportalen kommer att fortsätta vara tillgänglig fram till slutet på april. Detta för att institutioner och andra delar av universitetet ska hinna flytta över sin lokala information. Grupperna finns också tillgängliga under den här tiden. Dessa ersätts successivt av SharePoint eller avvecklas beroende på hur ni inom er verksamhet valt att göra. Även personalkatalogen kommer att ligga kvar i medarbetarportalen en tid. All annan information nås från och med lanseringen 6 december, i nya medarbetaringången.

Fler delar av webbplatsen lanseras samtidigt

Samtidigt som nya medarbetaringången ser dagens ljus får också alla vetenskapsområden, fakulteter och campus nya webbsidor på externwebben såväl som i studentingången och i medarbetaringången. Våra museer lanserar också sina nya webbsidor samma dag.

Uppsala universitetsbibliotek lanserade sin nya webb den 21 november, medan institutioner, centrum och samarbetswebbar lanseras nästa år.

Vänd dig gärna till webbansvarig på din institution eller avdelning om du har frågor kring hur ni inom er verksamhet arbetar med den nya webben.