Uppsala universitet har två universitetsövergripande nyhetsbrev, det externa nyhetsbrevet "Uppsala universitets nyhetsbrev" med framförallt forskningskommunikation och det interna nyhetsbrevet "Aktuellt för medarbetare".

Uppsala universitets nyhetsbrev skickas ungefär en gång i månaden med ett urval av den senaste forskningskommunikationen, upptäckter, innovationer, utbildningsfrågor, samverkansprojekt och kulturevenemang. Målgruppen är beslutsfattare, alumner och samarbetspartners. Aktuellt för medarbetare har skickats varannan vecka till alla medarbetare i cirka två år sedan den tryckta personaltidningen Universen lades ner.

Det interna nyhetsbrevet är fokuserat på interna beslut, processer och arbetsmiljö. Däremot innehåller det interna nyhetsbrevet inte forskningskommunikation med nyheter om forskning och forskningsresultat.

– Uppsala universitet är ett forskningsuniversitet, många medarbetare är intresserade av forskning och vill läsa om forskning, säger Pernilla Björk, kommunikationsdirektör.  Det var tydligt i en utvärdering av de interna nyhetsbreven som vi gjorde förra året. Därför väljer vi nu att även skicka ut det externa nyhetsbrevet som har fokus på forskning, innovation och samverkan även internt. Det är också ett sätt att förbättra den interna kommunikationen så att alla medarbetare vet vad som berättas om universitetet externt och får mer kunskap om vad som händer vid vårt breda universitet. Det interna nyhetsbrevet kommer att rulla på precis som tidigare.

Möjligt att avprenumerera

Med start den 4 april 2023 kommer alltså alla medarbetare att få externa nyhetsbrevet. Det externa nyhetsbrevet görs i två språkversioner och medarbetarna kommer att få båda versionerna till att börja med. Det är bara att avprenumerera den språkversion du inte vill ha.

Du kan också avprenumerera båda språkversionerna om du inte vill ha det externa nyhetsbrevet.