Regeringen har satt upp målet att all offentligt finansierad forskning ska vara omedelbart öppet tillgänglig år 2026. För att det ska kunna bli verklighet måste en övergång ske från ett prenumerationsbaserat system till ett öppet tillgängligt. Uppsala universitet förhandlar genom Bibsamkonsortiet och Elsevier har inte erbjudit ett avtal med en modell som motsvarar Bibsams krav. Resultatet blir att avtalet sagts upp från och med den 30 juni 2018.

Beslutet är fattat efter många diskussioner som inleddes när alla Sveriges universitet inom Bibsam konstaterade att kostnaderna började skena och att Elsevier utnyttjade sin ställning. Att behålla avtalet blev ohållbart. Under en övergångsperiod kommer den uppkomna situationen säkert att påverka tillgängligheten. Det är olyckligt, men universitetsbiblioteken arbetar på lösningar. Förhoppningsvis har alla har förståelse för beslutet som i grunden handlar om att försvara öppen tillgång för forskningen i Sverige.

Läs mer på universitetsbibliotekets webbsida.