Nelson Mandelas gärning hedras idag över hela världen. Han var en av världens största förebilder för fred och demokrati och har ägnat sitt liv åt att kämpa för försoning och fred.
 
- Nelson Mandelas bortgång är en stor förlust för världen och han kommer att bli ihågkommen för sin fredsmäklande och försonande kraft, som var unik i sitt slag, säger rektor Eva Åkesson.

Mandela utsågs till juris hedersdoktor vid Uppsala universitet efter att han lämnat presidentposten 1999. Han fick ta emot insignierna i efterhand då han inte kunde närvara vid promotionen i januari 2000. Han hade även personliga kontakter på Uppsala universitet.
Mandela utbildade sig till jurist vid University of the Witwaterstrand och verkade som advokat i Johannesburg innan han 1944 anslöt sig till ANC och blev organisationens ledare 1991. Efter 30 år i fängelse frigavs han och mottog Nobels fredspris tillsammans med dåvarande president F W de Klerk 1993. Mandela var sedan Sydafrikas president 1994-1999 och har tilldelats en lång rad andra fredspriser.