Varför behövs en coronasamordnare?

– Med tanke på myndighetens storlek och struktur så behövs en samordnande kraft för coronafrågor, syftet är att kunna hjälpa universitetsledningen att få en gemensam och enad bild av läget. Lägesbilden tar hänsyn till den samlade mängden konstaterade fall av coronasmittade medarbetare, doktorander samt studenter som på något sätt har en anknytning till Uppsala universitet och den ska också visa på de åtgärder som vidtagits för att hindra och försvåra för covid-19 att sprida sig i våra lokaler.

– Som samordnare jobbar jag tillsammans med övrig verksamhet, främst kanslichefer och avdelningschefer vid förvaltningen, och agerar enligt den ordinarie linjestruktur som redan existerar.

 

Vad ska du göra som en sådan samordnare?

– Jag ska vara en länk mellan ledning och verksamhet med den största uppgiften att med ett helikopterperspektiv hålla ledningen underrättad om utvecklingen av coronasituationen vid universitetet.

 

Några särskilt viktiga insatser så här långt?

– Att upprätta en för Uppsala universitet gemensam lägesbild, så som den uppfattas av både verksamhet och ledning.
 

Den största utmaningen?

– Ja, kanske att initialt få förståelse för att samordningen är nödvändig. Det finns alltid inom akademin en viss del av kritiskt förhållningssätt till nya uppdrag och roller – det tycker jag är sunt. Men syftet är ju inte att försvåra för ordinarie linjeverksamhet utan tvärtom, att underlätta.

 

Ska man höra av sig till dig om man är orolig?

– Coronafrågor ska hanteras i linjen och således finns ingen anledning att kontakta mig personligen. Vid de fall som bedöms som lämpliga kommer aktuella frågor ändå att hamna på mitt bord via den ordinarie linjestrukturen.

– Jag ser samordningsrollen som ytterligare ett steg i Uppsala universitets mycket gedigna arbete i att tillsammans besegra covid-19, avslutar Fredrik Blomqvist.