Uppsala universitet använder sig inte längre av typsnitten Gill Sans och Berling, på grund av licenskostnader.

Innan slutgiltigt beslut om nya typsnitt tas, använd typsnitten Arial respektive Times i trycksaker och digitala medier.

Information om Uppsala universitets typsnitt i medarbetarportalen.