Den 20 april i år anordnas  ”Uniform på jobbet-dagen” för hemvärnssoldater för att uppmärksamma det militära engagemanget. Tanken är att de hemvärnssoldater som har möjlighet, och som får tillstånd av sin arbetsgivare, bär uniformen på sitt civila arbete. Hemvärnssoldater uppmuntras även att bära uniform till och från arbetet och under annan lämplig verksamhet under den aktuella dagen.

Deltagandet är frivilligt och syftet är att synliggöra och väcka intresse för hemvärnet samt att fira det frivilliga engagemanget. Bakgrunden är en motion som antogs på rikshemvärnstinget 2017.

Alla hemvärnssoldater måste inhämta tillstånd från sin arbetsgivare för att få bära uniform under sin arbetsdag, helst skriftligt.

Mer information om Uniform på jobbet-dagen