– Regeringen är tydlig med att det är viktigt att vi fortsätter att ha undervisning på plats, säger rektor Anders Hagfeldt. De restriktioner som införs nu under steg 1 riktar sig inte primärt mot universitet och högskolor. Det är viktigt för studenterna att vi fortsätter som vanligt.

Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida att: "Lärosäten såsom universitet och högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor och kommunal vuxenutbildning kan bedriva sin verksamhet som vanligt, men bör undvika större samlingar och vidta åtgärder för att minska trängsel."

Eftersom förutsättningarna att bedriva forskning och utbildning skiljer sig åt inom universitetet så är det upp till varje prefekt och chef att göra de anpassningar som kan krävas för att undvika stora samlingar och trängsel.

Folkhälsomyndigheten skriver också att arbetsgivare ska: "Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter."

Vid Uppsala universitet ska arbete hemifrån ske efter överenskommelse med närmaste chef. Eventuella ytterligare förtydliganden om hemarbete kan komma senare.

Folkhälsomyndigheten aviserar dessutom att de kommer att återkomma med mer information till lärosäten och annan vuxenutbildning.

Universitet kan inte kräva vaccinationsbevis

Arbetsgivarverket har gjort bedömningen att statliga myndigheter inte kan kräva vaccinationsbevis varken av anställda eller allmänheten och Uppsala universitet gör samma bedömning som Arbetsgivarverket.

Det här innebär att universitetets verksamhet behöver genomföras så smittsäkert som möjligt genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer men utan krav på vaccinationsbevis. Hur rekommendationerna ska hanteras i olika situationer avgörs av ansvarig chef men följande är en vägledning:

  • Universitetets verksamhet pågår som vanligt och arbete hemifrån kan utföras när arbetet så tillåter efter individuell bedömning och efter överenskommelse med arbetsledande chef.
  • Examinationer fortgår som planerat eftersom det redan finns avstånd mellan de som tenterar för att förhindra fusk. Möjligheten att erbjuda fler tentamenstillfällen kommer att undersökas.
  • Gör vad som kan göras för att undvika trängsel.
  • Notera att undervisning inte räknas som allmän sammankomst men disputationer öppna för allmänheten räknas som allmän sammankomst.
  • Universitetet är fortsättningsvis återhållsamt med större offentliga föreläsningar och allmänna sammankomster.  Det här kan till exempel gälla offentliga föreläsningar och allmänna sammankomster som överstiger 100 personer. Enligt Polisens hemsida krävs inte vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som genomförs inomhus och som har färre än 100 deltagare.
  • Det finns inga generella universitetsövergripande instruktioner om att ställa in julfester, julbord etc.  Däremot bör de förstås genomföras så smittsäkert som möjligt.