Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) som trädde i kraft 2019 ställer hårdare krav på offentliga aktörers webbplatser än tidigare. De här kraven betyder bland annat att webbsidorna ska kunna läsas av till exempel en person med synnedsättning.

Just nu pågår ett webbprojekt där universitetets alla externa och interna webbsidor ska flyttas till ett nytt publiceringssystem. I samband med flytten kontrolleras och anpassas vid behov också innehållet till de nya hårdare kraven.

Det är webbredaktörerna ute på institutioner och avdelningar som ansvarar för att universitetets webbsidor följer DOS-lagen.

Du kan hjälpa till

Kan man som enskild medarbetare hjälpa till med att universitetet får en tillgänglig webb?

Ja, det finns framförallt två saker som de flesta av oss kan göra bättre. Det ena handlar om att göra rätt från början i Word när man skapar ett dokument. Det andra är att tänka efter före när man planerar en videoproduktion eller podcast.

Det är nämligen inte bara själva webbsidorna med text och bild som ska vara tillgängliga. Det krävs också att eventuella bifogade filer är tillgängliga. I möjligaste mån bör man undvika bifogade filer på webben men ibland behövs de. Då finns några saker vi alla kan tänka på för att underlätta och inte i onödan orsaka extraarbete.

Gör rätt i Word

Använd formatmallarna när du gör ett dokument i Word. Det innebär att du formaterar dina rubriker med hjälp av formatmallarna Rubrik 1, 2, 3, 4. den löpande texten formaterar du med mallen Normal.

Genom att använda formatmallarna istället för att formatera varje rubrik eller stycke enskilt blir det relativt enkelt att göra dokumentet tillgängligt.

Om du har informationsbärande bilder eller figurer i worddokumentet behöver du också lägga till en alternativ text till bilden som kan läsas upp för dem som inte kan se bilden eller figuren.

I medarbetarportalen kan du läsa mer om hur du lägger till en alternativ text och fler tips för arbetet i Word. Där finns också tre filmer om hur man kontrollerar tillgängligheten i Word- och PDF-dokument.

Videoproduktion

Alla universitetets videoproduktioner ska både syntolkas och undertextas. Det här innebär i praktiken att det är bra att tänka efter före så att man har planerat produktionen hela vägen innan man sätter igång.

Syntolkning av videoproduktion innebär att man gör den tillgänglig även för personer med synnedsättning. Det finns olika sätt att göra detta men universitetet använder i första hand en metod som heter verbalisering.

Verbalisering innebär att all viktig information i videon går att ta till sig genom att lyssna på filmens ordinarie ljud. Det kan till exempel innebära att man i filmens speakertext lägger in detaljer om miljön eller annan nödvändig information.

När det gäller undertextning finns det en upphandlad underleverantör. Du kan läsa mer om undertextning och syntolkning i medarbetarportalen.

Podcast

Även media som är enbart ljud, till exempel podcasts, behöver göras tillgängliga. Det här görs genom att man transkriberar ljudfilen, det vill säga skriver ner och beskriver det som händer i ljudfilen.

I medarbetarportalen finns information om underleverantörer som kan göra transkribering av ljudfiler.