– Uppsala universitet har ett starkt engagemang i Scholars at Risk (SAR) och genom det har vi möjlighet att hjälpa riskutsatta forskare. Vi har också ett engagemang för akademisk frihet – inte bara vår egen utan också globalt – och dess fundamentala roll för demokratiutvecklingen, säger Tora Holmberg, vicerektor för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet.

När Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari 2022 väcktes frågan vad universitetet kunde göra mer än att engagera sig i SAR.

Skapat ett stipendieutrymme

För att ytterligare stötta arbetet med riskutsatta forskare, har ett stipendieutrymme skapats för forskare som lämnat Ukraina på grund av kriget.

– Det här är en start för forskare från Ukraina att kunna komma till Uppsala universitet under en kortare period, fem månader. Under den perioden kan de söka andra medel från nationella och europeiska forskningsfinansiärer som nu riktar mycket pengar just till denna grupp, säger Tora Holmberg.

– Det handlar om att få en fristad men lika mycket om att ingå i en forskningsgemenskap, att kunna bidra och arbeta vidare med sin forskning.

Stipendiet kan enbart tilldelas forskare som omfattas av massflyktdirektivet, som ger tillfälligt skydd i EU:s medlemsstater för ukrainska medborgare som fördrivits från Ukraina från och med den 24 februari 2022. Ett annat krav är att de har en doktorsexamen. För att vara behörig krävs också ett åtagande från prefekt eller motsvarande vid den mottagande institutionen vid Uppsala universitet.

Urval utifrån akademiska meriter

Ansökan och beslut om stipendier sker löpande. Det kommer att göras ett urval utifrån akademiska meriter, forskarens egen motivering samt motivering från institutionen. Redan nu finns det några kontakter tagna, berättar Tora Holmberg.

– Forskarna kan komma via olika kanaler, både befintliga samarbeten och nya kontakter. Det finns ett stort engagemang och frivilliga som förmedlar kontakter, boende och annat.

Stipendierna finansieras av Gustavianska stiftelsen och betalas ut av Uppsala akademiförvaltning.