Avdelningen för universitetsgemensam IT (UIT) har sedan bildandet 2019 levererat ett antal tilläggstjänster som till exempel utökad datalagring, serverdrift, backup och applikationsförvaltning m.fl. Priserna för dessa tjänster har inte reviderats sedan UIT startade sin verksamhet. Dock har kostnader förändrats över tid, vilket gör att en justering av priserna inför 2023 är nödvändig.

De nya priserna gäller för alla befintliga tilläggstjänster från och med 1 januari 2023 samt för alla avtal som omförhandlas eller nytecknas efter detta datum.

UIT påminner även om att specialisttjänster sedan en tid endast beställs och beräknas på timkostnader. Avtal och överenskommelser för specialisttjänster inom IT har tidigare formulerats med procent av en heltidstjänst (HTE). Tyvärr har det visat sig skapa tolkningsproblematik, varför UIT nu frångår den principen. Istället arbetar UIT med beställningar av specialistkompetens som debiteras per timme efter förbrukning eller ett specificerat antal timmar per år eller månad. Priser för specialisttjänster inom IT uppdaterades tidigare 2022, läs mer om detta här.

Uppdaterad prismodell

Alla priser för 2023 är beräknade utifrån kostnaderna för de komponenter, avtal och arbetsinsatser som krävs för att leverera tjänsten till universtitetets användare på ett kostnadseffektivt sätt. Modellen utgörs av avskrivningskostnader för hårdvara, årliga licenser och serviceöverenskommelser, UITs personalkostnader för drift och underhåll samt supportavtal via tredje part. I vissa fall påverkar medfinansiering från olika verksamhetsområden hur priset faller ut för beställande verksamhet.

Omräkning av alla priser planeras att genomföras inför varje årsskifte med start i år. Värt att veta är att lokalkostnader och liknande utgifter finansieras inom ramen för IT-verksamhetens dagliga drift och belastar normalt inte dessa priser.

Tillgängliga tjänster

UITs tjänsteutbud utvecklas kontinuerligt och information om nya tjänster publiceras löpande. Har du behov av en tilläggstjänst eller någon av våra specialisttjänster? Eller undrar du över en befintlig avtal? Kontakta gärna IT-support för att komma i kontakt med rätt funktion.

→ Se en förteckning över alla tilläggstjänster.
→ Sammanställning över digitala tjänster vid Uppsala universitet.