Konsortiet "Innovation by Creative Economy" med Uppsala universitetet som ledande partner, har fått förtroendet av EIT att driva EUs nya Knowledge and Innovation Community (KIC), en miljardsatsning med inriktning kultur och kreativa näringar.

– Det är fantastiskt inspirerande att få vara med och påverka hur EUs satsning ska nå fram till rätt verksamheter och ge bästa resultat för framtiden, säger Mattias Martinson, ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap och ansvarig för Uppsala universitets arbete i konsortiet.

Vitamininjektion för en bransch

En KIC syftar till att få fart på en bransch genom finansiering av olika typer av kunskapsintensiva och innovativa samarbetsprojekt för att kunskap ska komma till nytta och skapa nya verksamheter som även kräver utbildningsinsatser. I sammanhanget ska innovation tolkas brett i form av hur nya förutsättningar kan skapas för att ställa om till ett socialt, demokratiskt, digitalt och hållbart samhälle.

– Kultur och kreativa näringar är en mångfacetterad och sårbar bransch som inte alltid har uppmärksammats politiskt. Det har blivit ändring på det nu, säger Mattias Martinson.

KIC:ar utgår från en kunskapstriangel och interaktionen mellan utbildning, forskning och innovation. Syftet är att stödja samarbeten mellan utbildning, forskning och företag för att stärka Europas konkurrenskraft. KIC:arna är en del av EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont Europa och finansieras via EIT.

Öppnar nya möjligheter

Satsningen på en KIC i kultur och kreativa näringar visar tydligt på den betydelse EU lägger på kultur och kreativa näringar för samhällets utveckling. Den KIC som nu ska starta innebär att det över lång tid kommer att lysas ut projektmedel till olika samarbetsprojekt inom kultur och kreativa näringar.

– Det här är en annan typ av medel jämfört med de vanliga externa forskningsmedlen vi är vana vid och man kan som forskare och lärare få ordentlig fart på sin samverkan med det omgivande samhället genom att sätta upp samarbetsprojekt med externa aktörer. Det kommer att öppna nya möjligheter för humaniora och samhällsvetenskap att finnas med i utvecklingen av ett mer hållbart och inkluderande samhälle där kulturen och dess innovationskraft blir tillvaratagen på nya sätt, det är bara fantasin som sätter gränser, säger Mattias Martinson.