EDIPI (European Weather Extremes: Drivers, Predictability and Impacts) – är ett projekt med syfte att bättre förstå dynamiken, förutsägbarheten och effekterna av extremväder i Europa; temperaturer, nederbörd (även torka) och ytvindar. Projektet ska försöka svara på frågor genom att kombinera olika vetenskaper; från klimatforskning till statistisk mekanik, dynamisk systemteori, riskbedömning, agronomi, epidemiologi med flera.

Idén är att skapa en samverkansgrupp där universitet, forskningscenter och privata sektorn arbetar sida vid sida och utgör basen för den grupp av doktorander som alla kommer att arbeta med olika aspekter av samma ämne.

Projektet involverar flera universitet och forskningscenter samt olika externa samarbetspartners. Man räknar med att vid årsskiftet anställa 14 nya doktorander, varav 3 vid institutionen för geovetenskaper.