Referensgruppen består av sex forskare inom olika nationalekonomiska fält och leds av finansministern. Gruppen kommer utifrån forskning och utredningsarbete följa och ge råd om den ekonomiska politikens utformning. Särskild tyngd kommer att läggas på struktur- och stabiliseringspolitik med anledning av det allvarliga ekonomiska läge som följt av virusutbrottet. Gruppens första möte äger rum den 18 juni.

Följande personer ingår i referensgruppen:

  • Finansminister Magdalena Andersson, ordförande
  • Professor Lars Calmfors, makroekonomi, Stockholms universitet
  • Professor Karolina Ekholm, internationell ekonomi, Stockholms universitet
  • Professor Olof Johansson-Stenman, offentlig ekonomi, Göteborgs universitet
  • Professor Eva Mörk, arbetsmarknadsekonomi, Uppsala universitet
  • Professor Daniel Waldenström, ekonomisk ojämlikhet, Uppsala universitet
  • Docent Robert Östling, beteendeekonomi, Handelshögskolan i Stockholm