Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning vänder sig till lovande forskare inom alla medicinska områden och stödjer grundforskning såväl som tillämpad forskning. SSMF Starting Grant är fyraårigt och syftar till att ge dem möjlighet att etablera sig och bli självständiga forskare.

”Jag fick viktig feedback som säkert förbättrade min ansökan”

Mariangela Pellegrini undersöker i sin forskning patofysiologiska mekanismer som kännetecknar andningsmekaniken hos svårt sjuka patienter. Hennes projekt går ut på att undersöka hur farlig en okontrollerad utandning hos dessa patienter under respiratorbehandling. Det har tidigare betraktats som oskadligt och har därför inte övervakats eller assisterats. Syftet är att skapa en skonsammare andningshjälp för att motverka lungskador, förkorta tiden i respirator och förbättra patienternas chanser för överlevnad.

Stort grattis! Hur känns det?

– Tack! Jag är självklart oerhört glad och hedrad för detta. SSMF Starting Grant kommer att öppna nya möjligheter för mig att bli en självständig forskare i framtiden.

Vad betyder det för din forskning?

– Jag vill fortsätta en vetenskaplig väg i min yrkeskarriär. Jag vill, på bästa sätt jag kan, bidra till vetenskapen och bedriva hög-kvalitativ forskning. SSMF Starting Grant är en unik starthjälp inte bara för det här specifika forskningsprojektet utan också för min utveckling som självständig forskare.

Vad, förutom din forskning, tror du har gjort att du har fått anslaget? Har du gjort något särskilt eller jobbat på något särskilt sätt med ansökan?

– Jag tror att de två huvudpunkterna när man skriver en ny bidragsansökan är:

  1. att utgå från en ny, inspirerande och innovativ forskningsidé
  2. att lyckas klargöra för reviewers, som sannolikt inte är experter inom ditt forskningsområde, hur viktig din forskningsidé är för det vetenskapliga samhället och för att förbättra patienternas vård.

– Jag har lagt ner ganska mycket tid på att skriva min ansökan. Därefter har jag granskat den flera gånger. Jag har också bett några av mina seniora kollegor att läsa utkastet när det nästan var klart. Jag fick viktig feedback som säkert förbättrade min ansökan.

”Jag har vågat initiera studier som jag egentligen inte har haft täckning för

Johan Virhammars forskning är främst inriktad på radiologi och biomarkörer i cerebrospinalvätska, främst inom sjukdomsgruppen hydrocefalus. Hans projekt går ut på att testa en läkemedelsbehandling för vattenskalle hos äldre, så kallad normaltryckshydrocefalus (NPH), studera sjukdomens mekanismer och vidareutveckla radiologiska metoder för att ställa diagnos. Särskilt kommer individer med radiologisk bild som vid NPH men avsaknad av symptom att studeras över lång tid för att undersöka hur sjukdomen utvecklas.

Stort grattis! Hur känns det?

– Tack! Det känns fantastiskt att ha fått ett sånt förtroende.

Vad betyder det för din forskning?

– Jag jobbar med en sjukdomsgrupp som inte är så välkänd och inte brukar få så mycket uppmärksamhet. Det betyder också att sjukdomen är mindre studerad än många andra neurologiska sjukdomar och det finns fortfarande stora kunskapsluckor. Till exempel så vet vi inte vad sjukdomen beror på och det finns ingen fungerande farmakologisk terapi, vilket är forskningsfrågor som kräver mycket tid och resurser för att ta sig an.

– Vi har nu påbörjat den första läkemedelsstudien för denna sjukdomsgrupp och med hjälp av detta anslag så har vi alla förutsättningar att både slutföra den studien och att kunna ta oss an fortsatta farmakologiska studier och undersöka sjukdomens oklara mekanismer.

Vad, förutom din forskning, tror du har gjort att du har fått anslaget? Har du gjort något särskilt eller jobbat på något särskilt sätt med ansökan?

– Jag har vågat initiera studier som jag egentligen inte har haft täckning för i vare sig tid och pengar. Det är förstås lättare att visa för en anslagsgivare att man kan genomföra en idé om man redan har startat än att bara presentera en plan.