Områdesnämnden har utlyst medel till tvärgående och tematiska forskningsprogram hösten 2016 och det kom in tretton ansökningar. Följande två ansökningar får 1 miljon kr per år i två år:

  • Från närläsning till fjärrläsning. Huvudsökande och forskningsledare är Johan Svedjedal, litteraturvetenskapliga institutionen.
  • Exploring Rules and Principles in Citizenship. Huvudsökande och forskningsledare är Patricia Mindus, filosofiska institutionen.

Beslutet har tagits av vicerektor på delegation av områdesnämnden efter sakkunniggranskning och beredning av vetenskapsområdets arbetsgrupp för främjande av forskningssamarbete.

---

Läs mer