Hur upplever du din trygghet på Uppsala universitet?
Syfte och mål med trygghetsundersökningen är att få en helhetsbild av hur tryggheten upplevs i universitetets lokaler, identifiera eventuella risker eller faktorer som påverkar tryggheten negativt, samt att arbeta fram konkreta åtgärdsförslag.

Du som deltar och besvarar frågorna är anonym.

Här hittar du enkätundersökningen på medarbetarportalen.

Gunilla Sthyr