Tryckningsbidragen från Acta Universitatis Upsaliensis (AUU) och Vilhelm Ekmans universitetsfond ges normalt endast till en del av kostnaden samt utgår endast som förhandsstöd och ges inte till doktorsavhandlingar.

Bidrag till tryck av vetenskapliga arbeten i AUU:s serier

Ansökan senast den 3 april 2023.

Bidrag ur Vilhelm Ekmans universitetsfond

Fonden stödjer utgivandet av vetenskapliga arbeten författade av tillsvidareanställda lärare vid Uppsala universitet och tjänstemän vid universitets vetenskapliga institutioner. Ansökan senast den 3 april 2022.